1.เข้าแอป HotLive แล้วไปที่ "ME" ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

ฝากเงินผ่านทาง Internet Banking/QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 1

2.ไปที่ "เติมเงิน" ตรงเมนูในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทาง Internet Banking/QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 2

3.คุณจะเห็นช่องทางต่าง ๆ สำหรับการเติมเงินในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทาง Internet Banking/QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 3

4.เลือกตัวเลือก "Internet Banking/QR Code"

ฝากเงินผ่านทาง Internet Banking/QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 4

5.เใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเติมหรือเลือกจำนวนเงินจากเติมเงินด่วน กด “เติมเงินทันที” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ

ฝากเงินผ่านทาง Internet Banking/QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 5

1.เข้าแอป HotLive แล้วไปที่ "ME" ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

ฝากเงินผ่านทาง E-Wallet Scan QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 1

2.ไปที่ "เติมเงิน" ตรงเมนูในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทาง E-Wallet Scan QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 2

3.คุณจะเห็นช่องทางต่าง ๆ สำหรับการเติมเงินในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทาง E-Wallet Scan QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 3

4.เลือกตัวเลือก "E-Wallet Scan QR Code"

ฝากเงินผ่านทาง E-Wallet Scan QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 4

5.ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเติมหรือเลือกจำนวนเงินจากเติมเงินด่วน กด “เติมเงินทันที” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ

ฝากเงินผ่านทาง E-Wallet Scan QR Code ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 5

1.เข้าแอป HotLive แล้วไปที่ "ME" ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

ฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคาร ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 1

2.ไปที่ "เติมเงิน" ตรงเมนูในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคาร ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 2

3.คุณจะเห็นช่องทางต่าง ๆ สำหรับการเติมเงินในบัญชีของคุณ

ฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคาร ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 3

4.เลือกตัวเลือก "บัตรธนาคาร"

ฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคาร ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 4

5.ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเติมหรือเลือกจำนวนเงินจากเติมเงินด่วน กด “เติมเงินทันที” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ

ฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคาร ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 5

⚠️บันทึก : แอพพลิเคชั่น Hotlive ไม่มีตัวแทนการฝากเงิน โปรดใช้เฉพาะช่องทางการฝากเงินของเรา ผ่านแอพพลิเคชั่น Hotlive