1.เข้าแอป HotLive แล้วไปที่ "ME" ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 1

2.ไปที่ "ตัวเลือก" ในเมนูบัญชี

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 2

3.ไปที่ "การจัดการบัตรธนาคาร"

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 3

4.เลือกกล่องที่เขียนว่า "+ ผูกบัตรธนาคาร"

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 4

5.กรอกข้อมูลที่จำเป็นจากบัตรธนาคารของคุณ รวมถึง:

a.ชื่อจริงและนามสกุลบนบัตร

b.ชื่อธนาคาร

c.สาขาธนาคาร

d.หมายเลขบัตร

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 5

6.ป้อนรหัสผ่านการทำธุรกรรมที่จะใช้ในอนาคต รหัสผ่านเริ่มต้นคือ [0000]

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 6

7.เลือก "ผูกบัตรธนาคาร" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

วิธีแนบบัตรธนาคารของคุณเข้ากับบัญชีของคุณ ในแอป HotLive ขั้นตอนที่ 7

1.เข้าแอป HotLive แล้วไปที่ "ME" ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 1

2.ไปที่ "ถอน" ในเมนูบัญชี

วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 1

3.เลือกบัตรธนาคารที่คุณผูกไว้กับบัญชีของคุณก่อนหน้านี้ หากคุณยังไม่ได้ผูกบัตรธนาคารกับบัญชี ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในการผูกบัตรธนาคาร)

วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 2

4.ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการถอน

วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 3

5.ป้อนรหัสผ่านการทำธุรกรรมที่คุณตั้งค่าและคลิกที่ "ถอน"

วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 4 <6>6.รอให้ฝ่ายการเงินของเราดำเนินการตามคำขอ วิธีถอนเงินที่เล่นชนะจากแอป HotLive App ขั้นตอนที่ 5